افسونگر خیال

 

افسونگرِ خیال

 

حالا ‌که ‌برون ‌کرد ‌قبایِ دلکِ ‌تنگ

چون سازِ شکسته ‌ست نوایِ دلکِ ‌تنگ

 

ای ‌شاھدِ افسونگرِ دنیایِ خیالم

بی آب و ھوا ھست ‌فضایِ دلکِ ‌تنگ

 

چیزی ‌دگرم نیست که در راهِ تو بازم

قربانِ تو! قربانِ تو! نایِ دلک ‌تنگ

 

سودای تو سرکرده ی ھر سازِ جنون است

سوزی به د‌لم بار برایِ ‌دلکِ ‌تنگ

 

ای یارِ‌ عزیزم بسرم عشق تو دارم

روشن بنما گردِ ھوایِ دلکِ تنگ

 

جانم! که درین ‌غمکده یادِ تو عزیز است

جز ذکرِ تو ھیچ ست برایِ دلکِ ‌تنگ

 

ای ناییی افسونگرِ ھر بزمِ خیالم

بی تو ھمه عجز ‌است ‌صدایِ ‌دلکِ تنگ

 

رنگین شده سرپنجه ی ‌سازت ز سر‌شکم

گل! رنگ گرفتی ز حنایِ دلکِ تنگ

 

رفته به مغا کی که دگر باز نگردد

خاکست که بسرکرده جفایِ دلکِ تنگ

 

گر پیشروِ صیدِ خیالِ تو نگشتم

تقصیرِ تو باشد نه وفایِ دلکِ ‌تنگ

 

صد بار فتاده سرِ راھت ھمه شب ھا

تا چاره بجویی ‌به ر‌ضایِ دلکِ ‌تنگ

 

تو هم ز ادای دلِ بی چاره برنجی

آزرده شود گر که خدایِ دلکِ تنگ

 

در دفترِ فرسوده ی اشعارِ فریدت

ھر واژه شکسته چو ھجایِ دلکِ ‌تنگ

 

جوزا 1389، می 2010، سانفرانسسکو

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
دوست شما

• از استاد ایلیا میم رام الله چه می دانی؟ برای آشنايي بیشتر با زندگي ، آموزه ها و فعاليت‌هاي استاد ايليا رام الله (پيمان فتاحي) ؛ رهبر دربندجمعيت معنوي ال ياسين می توانی به سایت زیر مراجعه کنی www.ostad-iliya.org www.ayahra.org آخرین اخبارحقوق بشری دراین سایت دنبال